Afbeelding
wortel met rups

Wat is biodynamische landbouw?

Wat is biodynamische landbouw?

Een vraag die niet in 1-2-3 te beantwoorden is. Biodynamische landbouw is zo veelzijdig, zo verbonden met het wezen van de natuur en de mens, dat het niet exact te definiëren valt. Het is als vragen: Wat is het leven? Wat we in zo’n geval kunnen doen is terugkijken in de geschiedenis.

Zo’n 99 jaar geleden, in 1924 gaf Rudolf Steiner 8 voordrachten aan een groep bezorgde boeren. Boeren die het opdrijven van de landbouwproductie met argusogen aanschouwden.

Deze boeren hadden uit de ervaring van hun ouders geleerd dat je de aarde niet kan ‘dwingen’ tot meer productie. Zij hadden hun land uitgeput. De problemen die we nu zien in de industriële landbouw zijn slechts een uitloper van wat meer dan 100 jaar geleden begon.

Rudolf Steiner kwam op het juiste moment.

Steiner had een goede analyse gemaakt van de toestand en hij kwam op het juiste moment. De boeren uit die tijd wisten dat er iets mis was. Bij Rudolf Steiner vonden ze de aanknopingspunten om hun boerderij weer op een gezonde manier uit te baten, als het ware te genezen.

Deze voordrachten werden gebundeld in het boek “Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag”. Naast een ‘analyse’ van milieu en maatschappij, verbond Steiner dit ook met het persoonlijke. Men werd ook voor 1924 al een groeiende vervreemding van de natuur gewaar. Ook 100 jaar geleden stelde men zich vragen over de zin van het werk.

 

antoine koehoorns

wortelen oogsten

De moeder van de biologische landbouw

In het verhaal dat Steiner werd dit samen gebracht in een verhaal van aarde, mens en kosmos.

Dat maakt de biodynamische landbouw zo sterk. Het is een verbinding tussen landbouw, mens en al het zichtbare en onzichtbare wat daar rond gebeurt. Die verbinding ontwikkelen we op de boerderij. In ons dagelijks werk, maar ook door de landbouwcursus van Steiner samen te lezen met lesgever Koen Dhoore.

Biodynamische landbouw doet denken aan biologische landbouw. Het is er dan ook sterk mee verbonden. We kunnen biodynamische landbouw zien als de moeder van de biologische landbouw.

Europese ontwikkelingen

Door verbreding, groei en uiteindelijke reglementering is in de loop der jaren biologische landbouw ontstaan. Die ligt verankerd in wetgeving op Europees niveau, met een Belgisch Biogarantie label en ook een Europees bio label.

Een hele verwezenlijking omdat het een economische houvast biedt aan boeren en een juridische garantie voor consumenten. Maar daarmee zijn ook een aantal waarden uit de oorspronkelijke biodynamische landbouw verloren gegaan.

Een eigen keurmerk

Al in 1928 werd een eigen keurmerk opgericht om die waarden te beschermen, DEMETER. Er zit namelijk een godin in de biodynamische producten. Demeter is de naam van de Griekse godin van het graan, de landbouw en de gewassen. Of: groei en vruchtbaarheid.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Demeter de naam werd van het internationale biodynamische keurmerk. Demeter onderscheidde zich als keurmerk van meet af aan door de aandacht te richten op de zorg voor de aarde, het welzijn van de mens in verbinding met de boerderij, met liefde en respect als basis.

Bovenop de BIO normen voldoen biodynamische boeren en boerinnen dan ook aan bijkomende internationale Demeter-normen en -richtlijnen. Sinds kort hebben we daarover in Vlaanderen een eigen brochure. Online kan je alles over Demeter vinden via www.demeter.be.

Verankering op De Kollebloem

Op De Kollebloem kozen Antoine en Leen al vele jaren voor bio met een steeds sterkere biodynamische impuls. De nieuwe generatie heeft die keuze verder ontwikkeld door resoluut te kiezen voor het Demeter label en zo de biodynamische landbouw te verankeren in ons bedrijf.

Als bedrijf ontwikkelen we zo verder, maar we merken ook groeiende interesse bij andere Vlaamse bedrijven en bij klanten. Biodynamisch is alsmaar meer een groeiende impuls voor de landbouw van de toekomst.

Kom het gerust proeven in onze hoevewinkel of beleven in de B&B van onze boerderij.

Ruben Segers

Papaver tijdschrift april 2023

Info en abonnementen: www.kollebloem.be/kollebloem-magazine

oogsten

Nieuws