Afbeelding
slider zaaddoos papaver

Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING DE KOLLEBLOEM Erkende CV

De Kollebloem Erkende CV – Doornstraat 30 – 9550 Sint-Lievens-Esse
verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op info@kollebloem.be of telefonisch via 054 34 36 82

1 Verwerkingsdoeleinden

De Kollebloem Erkende CV gebruikt uw gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden:
Indien u een proefpakket via onze website bestelt hebben we uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres nodig. U maakt een account aan en voert deze gegevens in in een beveiligde omgeving.
Voor Horeca hebben wij uw facturatie- en afleveradres en eventueel uw BTW-nummer/ondernemingsnummer nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Als u bij De Kollebloem Erkende CV een bestelling plaatst, bewaren wij uw gegevens in een beveiligde omgeving. Wij slaan informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel uw BTW-nummer of ondernemingsnummer zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft door te geven.

2 Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

3 Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) en voor de duur die noodzakelijk is om de door u gevraagde diensten te leveren.
Indien u gegevens niet meedeelt of verzoekt om deze te laten verwijderen, kunnen bepaalde producten en diensten niet meer worden geleverd.

4 Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De Kollebloem Erkende CV verkoopt uw gegevens niet. De Kollebloem Erkende CV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling / abonnement / levering van pakket.
De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om zelf zijn klantgegevens aan te passen door middel van het verzenden van een e-mail naar het volgende e-mailadres: info@kollebloem.be of door in te loggen op het klantenportaal en zelf de wijzigingen in te voeren en te bewaren.

5 Direct marketing

Om u op de hoogte te houden van de nieuwigheden en wekelijkse inhoud van de pakketten van De Kollebloem Erkende CV, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling / pakket op. Hierdoor kunnen wij u via e-mail of per post informeren. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

6 Sociale media

De Kollebloem Erkende CV gebruikt ook sociale media als communicatiekanalen. Sociale media zoals Instagram en Facebook hebben hun eigen privacyverklaringen. Zorg ervoor dat u hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat u persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

7 Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be).

Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u ons een e-mailsturen via info@kollebloem.be. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op onze website www.kollebloem.be altijd de meest recente informatie.

Opgemaakt op 23/11/2020

Ruben Segers

www.kollebloem.be