Afbeelding
magazine slider

Kollebloem Magazine Lente

Voorwoord magazine april 2023

Beste lezer,

Voor u ligt het allereerste Kollebloem magazine, lente 2023.

Wie al langer met De Kollebloem verbonden is, heeft misschien ooit het Papaver tijdschrift gelezen. Na vele jaren is dat boekje uitgedoofd. We hadden genoeg redenen om ermee te stoppen: er kroop veel tijd in schrijven en vormgeven, het kostte veel kopieerwerk. Raymond heeft honderden Papaver boekjes geniet. En we hadden toch Facebook, een website en digitale nieuwsbrieven. Drie kanalen die ook gevuld moesten worden. Was het nog wel nodig, een papieren boekje?

Maar het Papaver tijdschrift heeft in zijn tijd wel veel werk verricht. Dankzij het thema nummer over vrije grond bijvoorbeeld, konden we in 2009 meer dan
40.000 euro bij elkaar brengen om landbouwgrond vrij te kopen. Ons verhaal verspreidde zich via via langs allerlei netwerken en maakte een sterk engagement wakker bij mensen. Voor veel mensen was het een mooie manier om verbonden te blijven met de boerderij, ook al woonden ze wat verderaf. Abonnees of winkelklan- ten lazen in ons boekje over wat zich op De Kollebloem afspeelde, de visie, inhoud en activiteiten op de boerderij.

Het Papaver tijdschrift had ook bijzondere neveneffecten. Ondergetekende leerde zijn levenspartner kennen dankzij een Papaver tijdschrift dat haar aange-
raden werd door een van onze leden: “Dat is iets voor u zie, ga daar maar eens kijken.”. Zij kwam vrijwilligerswerk doen op de boerderij en zo geschiedde.
De Kollebloem ontwikkelde zich verder op velerlei manieren, met naast klanten ook aandeelhouders. Zo werd in 2013 onze coöperatieve De Kollebloem opgericht.

Iedereen kan sindsdien met een aandeel van 350 euro extra investeringskapitaal bezorgen voor onze boerderij. Tegelijk liepen er nog verschillende campagnes om de gronden rond De Kollebloem allemaal vrij te kopen. Veel mensen leenden renteloos of schonken bedragen voor vrije grond.
En dan rees de vraag: Hoe kunnen we al die mensen iets teruggeven?

Het antwoord ligt voor u, het Kollebloem Magazine. Een bloemlezing van wat er de voorbije maanden op De Kollebloem gebeurde, maar ook inhoud. Zo zoeken we een antwoord op de vraag: Wat is biodynamische landbouw? We laten een biodynamische imker aan het woord en brengen een artikel over Aroma van Jasmin Peschke van de landbouwsectie uit het Goetheanum in Dornach.

Laat het jullie smaken.

Ruben

magazine

Abonneren?

Lid worden van Papaver vzw

  • Je kan je abonneren door lid te worden van onze vzw Papaver.
  • Deze vzw heeft als doelstelling de ontwikkeling van biodynamische landbouw te versterken.
  • Lidmaatschap kost € 5 euro per maand.

 

Mail je adres gegevens naar magazine@kollebloem.be en ontvang de volgende nummers in je brievenbus.

Aandeelhouder van De Kollebloem?

DOWNLOAD

De vorige editie van het magazine kan je hier downloaden:

cover groot

Nieuws

huis

Vriendenaandeel

Samenvatting

Investeer mee in De Kollebloem. We lanceren een crowdfunding voor de aankoop van de gebouwen van De Kollebloem.

We zoeken nog € 300.000 via fiscaal interessante vriendenaandelen, vóór 31/10/2024.