Afbeelding
slider evelien

Akkerweetje 22 februari

Beste klanten,

Vorige week was het Metaforum hier op De Kollebloem.

Een maandelijks vormingsmoment - door corona een hele tijd op pauze gezet, waar ik nu voor de eerste keer bij kon zijn. Het thema waar we rond werken: Biodynamische preparaten. De vorming wordt gegeven door Koen Dhoore, docent bij Landwijzer, die op een boeiende, uitgediepte, en bij momenten grappige wijze zijn kennis en kunde over biodynamische landbouw deelt.

We begonnen met een hap geschiedenis: Hoe boeren in de 19e eeuw hun oogst trachtten te vergroten door hun velden te bemesten met kalk. Aanvankelijk werkte dit: De gewassen groeiden sneller en groter dan ooit. Het feest was echter van korte duur. Na een aantal jaren konden de boeren amper nog iets laten groeien op hun velden. Wat ze niet wisten was dat de kalk al de voedingsstoffen die zitten opgeslagen in de humuslaag van de bodem in recordtempo naar zich toetrekt. De plant die normaal via zijn wortels beetje bij beetje van deze voedingsstoffen uit de bodem kan onttrekken, krijgt toegang tot een heel arsenaal en groeit explosief. Maar het evenwicht met de humusvorming is verbroken en de bodem raakt uitgeput.

In 1924 werd aan Rudolf Steiner gevraagd om zijn principes toe te passen in de landbouw om zo het evenwicht - en dus ook de vruchtbaarheid en oerkracht in de bodem te kunnen herstellen. Het gebruik van preparaten ter ondersteuning van de natuurlijke processen speelt een belangrijk rol om de bodem te dynamiseren.

We maakten kennis met de soorten preparaten en hun werking. Compostpreparaten die zorgen voor de kwaliteit van de mest en spuitpreparaten die 'richting geven' aan de mest.

Het belang van koeien die hun horens behouden en hoe dit een invloed heeft op de kwaliteit van de mest die ze produceren: door de conische vorm van de horens, die in verbinding staan met twee hoofdholtes wordt een werking gecreëerd die de geur van het gras bij het herkauwen stimuleert. Dit zorgt ervoor dat de koe meer speeksel aanmaakt, dus meer enzymen voor de vertering van het gras. Het resultaat: zowel het vlees, de melk, als de mest van de koe zijn volmaakt 'afgewerkt'.

We gingen dieper in op de enige echte humusmaker: de regenworm. Dit kleine diertje verricht wonderen door het organisch afval op te eten, te verteren en daarna uit te scheiden als hoogwaardige humus.
Hele boeiende, interessante materie, waarvan ik nog maar weinig afweet gezien ik meestal met mijn neus voor de computer of tussen de cijfertjes zit. Ik kijk al uit naar de volgende editie!
Over cijfers gesproken, vandaag 22-02-2022 is een Palindroomdag, een datum die je van voor naar achter en andersom kunt lezen. Om 22u22 vanavond hou ik toch even een speciaal momentje...

Smakelijke groentjes!

Freya