Afbeelding
vroente

De Vroente

Boeren doe je niet alleen

vroente

De Vroente is ontstaan uit drie bioboerderijen: De Zonnekouter, Ourobouros en De Kollebloem. Voordien bestond er al een samenwerkingsverband tussen 13 boeren, maar de focus lag toen meer op het economische luik.

Vandaag bepaalt de Vroente de prijs van de groente, en die is afhankelijk van de arbeid, de kostprijs van het zaaigoed, het loon van de boer en het transport.

Ieder bedrijf heeft zijn eigen aanpak, gelinkt aan de grond waarop we werken. Het soort grond bepaalt voor een stuk welke gewassen er geteeld worden: in zandgrond werk je vlotter dan in klei/leemgrond. Vandaar dat De Zonnekouter bijvoorbeeld makkelijker wortelen teelt. Hoe de teeltplanning eruit ziet en wie wat teelt, wijst zichzelf een beetje uit. 

MEER WETEN

Afbeelding
groep springt 480

 

Over ons

De geschiedenis

Begin jaren ‘80 begon Antoine op 1 ha grond met de bioteelt van vollegrondsgroenten op het ouderlijk bedrijf te Sint-Lievens-Esse. Het begin van een lang verhaal...

Meer weten

Afbeelding
""

 

Coöperatief

Van ideaal naar ondernemerschap

De Kollebloem visie krijgt vaste grond onder de voeten in de vorm van een coöperatieve, een vzw en een stichting.

Meer weten

Afbeelding
groep tractor kleinere verhouding

 

Visie

Een biodynamische dorpsboerderij

De Kollebloem is een werk- en leefgemeenschap op biologisch-dynamische grondslag. We streven naar een klantgedragen, vrije dorpsboerderij.

Meer weten