Gebruikerslogin

Land-In-Zicht

Vrije grond: vraag en antwoord

Weet jij wat 'vrije grond' en 'vrijkopen' betekent?

Je krijgt hier alle info kort en bondig via vraag en antwoord:

Grond te koop!

Sinds enkele weken weten we dat 17 are grond die we al dertig jaar pachten en biologisch bebouwen, wordt verkocht. De vraagprijs is +/- 10 000 € (+/- 56000 euro per ha). En wij willen deze natuurlijk kopen.

Dit stelt ons voor een  nieuwe uitdaging. Wij nodigen al onze klanten, sympathisanten en familie uit om samen met  ons dit bedrag zo spoedig mogelijk te verzamelen zodanig dat  deze grond kan worden vrijgekocht en overgedragen aan Stichting Land In Zicht (1).

We gaan hier hard voor, de boeren hebben deze grond nodig. 

Wij vragen jullie steun om zoveel mogelijk mensen te vinden die door lening of schenking ons helpen 10.000 € te verzamelen.

Schenken via eenmalige giften of maandelijke opdrachten kan via de grondrekening van Papaver vzw (Doornstraat 30 ,9550 Sint-Lievens-Esse): 

OP NAAM VAN: Papaver vzw
IBAN: BE93 5230 4292 1767
BIC: TRIOBEBB
met vermelding "Grond De Kollebloem".

Voor renteloze leningen kan je contact opnemen met Ruben Segers via ruben@kollebloem.be of 054 34 36 82.
Hiervoor hebben wij standaard leencontracten.

Alle over de vrijkoop kan je volgen via: 
www.kollebloem.be/land-in-zicht

(1) zie https://www.kollebloem.be/over-ons/vrije-grond-voor-een-vruchtbare-toekomst

Schenkingen en renteloze leningen

Om de grond van De Kollebloem vrij te kopen verzamelen we schenkingen en renteloze leningen.

Schenken via eenmalige giften of maandelijke opdrachten kan via de grondrekening van Papaver vzw (Doornstraat 30 ,9550 Sint-Lievens-Esse): 

OP NAAM VAN: Papaver vzw
IBAN: BE93 5230 4292 1767
BIC: TRIOBEBB
met vermelding "Grond De Kollebloem".

Voor renteloze leningen kan je contact opnemen met Ruben Segers via ruben@kollebloem.be of 054 34 36 82. Hiervoor hebben wij standaard leencontracten.

Publicaties over de grondproblematiek

Grond om te (be)werken (2010)

Wervel katern over Europese initiatieven die een oplossing zoeken voor de toegang tot grond.
Digitaal te vinden bij Wervel: http://wervel.be/downloads/katerngrondomtebewerken.pdf

Grond om van te eten (2006)

De eerste Wervel-opinie over de grondproblematiek. Geschreven door Bavo Verwimp. Dit stuk gaat in op de Belgische problematiek en zoekt naar oplossingen.
Digitaal te verkijgen via Wervel: http://wervel.be/downloads/brochuregrond.pdf

Geslaagd dansfeest

We genieten na een vrolijk en geslaagd dansfeest vorige zaterdag.

Hartelijke dank aan alle vrijwilligers en onze enthousiaste gasten.

FOTOVERSLAG

Op het info gedeelte over de vrijkoop kregen we de hulp van 2 enthousiaste vertellers, Koen Dhoore en dr. Luc Vandecasteele. Ook de uitwisseling nadien was boeiend.

Vlak voor het dansfeest was er nog een korte quiz over de grondproblematiek, met als toepasselijke winnaars: De Believers.

De verkooppsstand van het bloemenzaad kon op veel interesse rekenen.

De dansinitiatie van Metadance trok iedereen op de dansvloer, waarna DJ Nicky Black het beste van zichzelf gaf.

Zaad voor vrije grond

Raymond maakt zijn bloemenzaadjes klaar voor de verkoop.

Zaterdag op het feest zijn de bloemenzaden voor het eerst te koop ten voordele van de vrije grond.

Meer dan 20 soorten zitten al klaar in zakjes, met een handgeschreven labeltje. Nadien ook beschikbaar in de winkel.

PERSBERICHT: De Kollebloem CVBA, bioboerderij gaat voor volledige vrijkoop

De Kollebloem CVBA is een biodynamische boerderij in Sint-Lievens-Esse met groentepakketten, een hoevewinkel, hoevetoerisme en scholenwerking. Al sinds 2009 werkt zij samen met Stichting Land-In-Zicht, een private stichting die als doel heeft het vrijkopen en duurzaam beschikbaar stellen van biologische landbouwgrond.

In 2009 werd 1,75 ha aangekocht via deze stichting. Daarvoor werd bij heel wat sympathisanten en klanten van De Kollebloem schenkgeld gevonden voor de vrijkoop. De aankoop werd voorgefinancierd via renteloze leningen. Na 5 jaar was het volledige bedrag voor deze aankoop in schenkgeld verzameld en konden de renteloze leningen worden terugbetaald.

Voor Antoine De Paepe en Leen Verwimp, oprichters van De Kollebloem, is de doelstelling altijd geweest om hun biodynamische boerderij vrij te kopen voor de volgende generatie: “Wij willen vermijden dat onze boerderij telkens weer moet worden overgekocht door de volgende generatie. De stijgende grondprijzen maken het voor jonge boeren heel moeilijk. Dit vormt een bedreiging voor de toekomst van de boerderij. Daarom hebben wij in 2009 samen met bioboerderij De Zonnekouter uit Machelen, Stichting Land-In-Zicht opgericht.”

De jonge generatie boeren op De Kollebloem ziet hierin een kans om de boerderij op een duurzame manier verder te zetten. “Als wij de boerderij moeten overkopen komt al ons kapitaal in het vastgoed te zitten. Wij zouden bij ons pensioen verplicht zijn de boerderij te verkopen, om dat kapitaal weer terug te krijgen. De vraag is of dat met de stijgende prijzen tegen dan nog lukt. Indien de boerderij vrijgekocht wordt kunnen wij werken aan een eerlijk loon, zonder daarmee onze toekomst en die van de boerderij in gevaar te brengen.” zegt Ruben Segers, een van de jonge vennoten in de coöperatieve. Samen met Manuel Baeyens is Ruben ingestapt om het bedrijf verder te zetten.

Het 'vrijkopen' van de grond betekent voor de boer dat hij zonder eigendom, maar met een duurzaam gebruiksrecht biologisch of biologisch-dynamisch kan boeren. Voor de grond betekent dit een duurzame bestemming, vrij van doorverkoop en vrij voor toekomstige generaties boeren. 

Ook voor de klanten van De Kollebloem is dit een voordeel. Zo kunnen zij blijven genieten van gezonde bio groenten aan een eerlijke prijs. “Het is ontnuchterend vast te stellen dat boerderijen vandaag onoverneembaar worden. Omdat gronden en gebouwen van boerderijen op de vrije vastgoedmarkt ondertussen teveel waard zijn, om de aankoop ervan met voedselproductie terug te verdienen. En het is héél ontnuchterend te bedenken dat boerderijen zoals De Kollebloem, waar decennialang, in nauwe verbondenheid met de klanten en met veel liefde gewerkt werd aan bodemvruchtbaarheid en bodemleven, hierdoor misschien wel zouden verdwijnen.” zegt Koen Dhoore, mede oprichter en secretaris van Stichting Land-In-Zicht.

Op 5 maart wordt het startschot gegeven voor de vrijkoop van biodynamische boerderij De Kollebloem. Vanaf 17u brengen enkele sprekers achtergrond over Land-In-Zicht, schenkingen en het concrete plan voor de vrijkoop. Aansluiten wordt een benefiet dansfeest georganiseerd. Alles gaat door in De Wattenfabriek te Solleveld 35 in Herzele.

Info en tickets: www.kollebloem.be  of via telefoon 054 34 36 82

Lees meer over Land-In-Zicht en het vrijkopen van landbouwgrond via dit artikel van Koen Dhoore: http://www.kollebloem.be/over-ons/vrije-grond-voor-een-vruchtbare-toekomst

Pagina's

Abonneren op Land-In-Zicht