Afbeelding
kerstomaten

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden B&B De Kollebloem Erkende C.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke boeking van een verblijf bij
B&B DE KOLLEBLOEM Erkende C.V. Een boeking impliceert de kennisname van deze algemene voorwaarden door de reiziger(s), alsook de aanvaarding ervan.

DEFINITIES

B&B DE KOLLEBLOEM Erkende C.V.

Boeking: elke reservatie van een verblijf bij B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V.
Klant: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die een verblijf bij B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. boekt;

1. Reservatie en betaling

Reservatieregeling

Deze regeling dient om een definitieve reservatie voor te bereiden, niet om een voorlopige, nog onzekere afspraak te maken. Ze staat ten dienste van de klant, om hem de tijd te geven het overeengekomen bedrag te betalen en zo de reservatie definitief te maken.
Afspraken en reservaties voor de gewenste kamer of studio en data van verblijf kunnen via onze website, telefonisch of via mail gemaakt worden. Deze wijzen van reserveren zijn bindend voor de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant ervoor te zorgen dat B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. op de hoogte is van de reservatieaanvraag. B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. verbindt zich er ter goeder trouw toe na de reservatieaanvraag de gewenste kamer(s) of studio en data 5 werkdagen gereserveerd te houden. Als het overeengekomen voorschot niet binnen de 5 werkdagen werd overgemaakt op de rekening van B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V., neemt deze het recht de hier boven vermelde afspraak als ongeldig te beschouwen en de kamer(s) of studio opnieuw beschikbaar te stellen voor reservatie.

Betaling

- Indien de kamer(s) of studio minder dan 5 werkdagen voor aanvang van het verblijf wordt gereserveerd, dient de totale som (voorschot + saldo) in elk geval voor aankomst op rekening van B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. te zijn overgemaakt. Indien de betaling niet gebeurd is, kan B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. de toegang weigeren.
- Wanneer de reservatie meer dan 5 werkdagen voor aanvang van het verblijf wordt gemaakt, vragen wij om binnen de 5 werkdagen een voorschot van 50% van de totale som voor verblijf en eventuele extra’s op rekening van B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. over te maken.
- Bij niet tijdige betaling is B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. gerechtigd de reservatie te annuleren.
- Door de betaling van het voorschot uit te voeren stemt de klant in met de bepalingen in de algemene voorwaarden.
- Het saldo kan via overschrijving of ter plaatse via bancontact worden betaald.

2. Annulering door de klant

- Indien de klant een andere verblijver vindt voor zijn reservatie mag hij dat onderhands met die persoon regelen, op voorwaarde dat hij B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. onverwijld van deze wijziging op de hoogte brengt.

- Tot 14 dagen voor aankomst kan de reiziger zonder bijkomende kosten wijzigingen aanbrengen in zijn boeking (datum, aantal personen, verlenging, enz.). Richt de reiziger dit verzoek minder dan 14 dagen vóór de aanvang van het verblijf, dan kan B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. alle kosten die daardoor zouden worden veroorzaakt aan de reiziger aanrekenen.

- Bij annulering behoudens overmacht door de reiziger wegens een niet aan B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. toe te rekenen omstandigheid, kunnen  de volgende kosten aan de reiziger worden aangerekend. De reiziger dient al dan niet een annuleringskost te betalen naargelang het tijdstip van de annulering (de juiste datum hiervan wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst van het schriftelijke annuleringsverzoek van de reiziger):
    • bij annulering meer dan 14 dagen vóór de aanvang van het verblijf: een administratiekost van maximum 25 euro;
    • bij annulering tussen 14 en 3 dagen vóór de aanvang van het verblijf: 50% van de totale kostprijs van het verblijf;
    • bij annulering minder dan 3 dagen vóór de aanvang van het verblijf: 100% van de totale kostprijs van het verblijf.

Indien een voorschot is betaald, kan dit voorschot mee in rekening gebracht en/of ingehouden worden door B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V.

3. Aantal personen

Het is niet toegestaan het maximum aantal personen per kamer of studio te overschrijden:
- voor ‘De Trapkamer’: 2 personen + 1 baby.
- voor ‘De Voutekamer’: 2 personen.
- voor ‘De Kouterkamer’: 4 personen.

4. Ontbijt en maaltijden

Ontbijten worden geleverd in houten kistjes en genuttigd op de kamers of buiten.
Alle ingrediënten zijn vegetarisch, biologisch en/of biodynamisch.

Er kan lasagne, een slaatje en spaghetti besteld worden. Alle ingrediënten zijn vegetarisch, biologisch en/of biodynamisch.
Veganistische maaltijd kan gereserveerd worden op vraag.

5. Afspraken in en rond de B&B

    • Buitenkussens en hangmatten zijn ter beschikking in buitenkast gang – na gebruik ‘s avonds altijd terug op juiste plaats hangen.
    • Stapschoenen en jassen graag aan de kapstok in de gang en schoenen in het rekje. Graag de trap naar de kamers betreden met pantoffels.
    • Ramen sluiten bij het weggaan, velux sluiten bij regenweer.
    • Buitendeuren allemaal op slot doen bij het verlaten van de woning, als ook bij het slapengaan.

6. Waarborg

Voor onze studio ‘De Kouterkamer’ wordt een waarborg van € 200,00 aangerekend.
Deze waarborg wordt bij aankomst cash of via bancontact betaald en wordt bij het vertrek, indien er geen beschadigingen of verlies van de studio en/of goederen behorend tot de studio werden vastgesteld cash terugbetaald.

In de studio zijn kookmaterialen aanwezig (potten, pannen,…) bakoven, inductie vuur en koelkast, maar geen ingrediënten om te koken.
Zijn ook ter beschikking in de studio: beddengoed en badlakens, kinderstoel, kinderbedje, douchezeep en shampoo, toiletgerief, vuilzakjes.

Voor het gebruik van de keuken wordt eveneens een waarborg van € 200,00 aangerekend.
Deze waarborg wordt bij aankomst cash of via bancontact betaald en wordt bij het vertrek, indien er geen beschadigingen of verlies van de keuken en/of goederen behorend tot de keuken werden vastgesteld cash terugbetaald.

7. Aansprakelijkheid

Tijdens het verblijf in de kamer(s) of studio is de klant volledig aansprakelijk voor deze kamer(s) of studio, de inrichting en alle zaken welke bij deze kamer(s) of studio behoren.
B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de klant. B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. is niet aansprakelijk voor schade of overlast die wordt veroorzaakt door of aan derden.
De klant blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor zichzelf en zijn reisgenoten. Ook alle
medereizigers worden geacht kennis genomen te hebben van de inhoud van de
Algemene Voorwaarden en zich eraan te houden.
Betreffende het stallen van voertuigen op de parking, rond de boerderij of op de straat,
wordt overeengekomen dat B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. ontslagen is van iedere verantwoordelijkheid, van welke oorzaak ook, zoals, zonder beperkend te zijn, schade aan, diefstal en/of verdwijning van het voertuig of de erin en/of erop bevestigde en/of liggende voorwerpen, alsook lichamelijke letsels aan klanten of derden die zou zijn teweeggebracht door wie/wat dan ook op deze plaatsen.
Betreffende het stallen van fietsen in of rond de boerderij is B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. niet verantwoordelijk voor schade aan, diefstal en/of verdwijning van fietsen of de erin en/of erop bevestigde en/of liggende voorwerpen.

8. Klachten

Hiervoor dient de klant zich te melden bij B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. die de klacht met zorg zal behandelen en een gepaste oplossing zal uitwerken met de klant.

9. Schade

Schade die tijdens de verblijfsperiode ontstaat dient onmiddellijk gemeld te worden aan B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V.

10. Praktische afspraken bij aankomst en vertrek.

Aankomst- en vertrektijden:

Aankomst vanaf 16.00 uur, tijdstip te bevestigen bij reservatie via website, telefoon of e-mail. Vertrek ten laatste om 10.30 uur ‘s morgens.
De klant dient de voorziene aankomsttijd en vertrektijd tijdig aan B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. te melden.

Controle van de kamer(s) en/of studio:

Bij aankomst wordt samen met de klant de kamer(s) en/of studio bezocht en nagekeken.
Indien de klant bij aankomst een gebrek vaststelt, dient hij deze onmiddellijk aan B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. kenbaar te maken.
Voor het vertrek van de klant, op de laatste dag van het verblijf, wordt de kamer(s) en/of studio door B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. gecontroleerd.
Geconstateerd verlies of beschadiging van kamer, studio en/of goederen behorend tot de kamer en/of studio wordt genoteerd en in rekening gebracht.

Registratie:

Op basis van wettelijke verplichtingen en veiligheidsnormen worden meteen bij aankomst alle personen die de kamer(s) en/of studio betreden geregistreerd: identiteitsgegevens worden genoteerd op de daarvoor voorziene documenten. Elke persoon is verplicht zijn officieel identiteitsbewijs voor te leggen en ook dit van de meereizende minderjarige kinderen.

11. Privacy

Wij beschermen uw privacy. B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. registreert en bewaart de persoonsgegevens van haar klanten enkel voor doelstellingen van intern administratief beheer, met name de identificatie van de klanten, en ook om de wettelijke plicht te vervullen die haar werd opgelegd bij de Wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (B.S. 14 maart 2007) en het K.B. van 27 april 2007 betreffende de registratie en de controle van reizigers die verblijven in een toeristische verblijfsaccommodatie (B.S.
18 mei 2007).
De persoonsgegevens die de reizigers meedelen kunnen enkel doorgegeven worden aan de politie.
Artikel 144 van de Wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (B.S. 14 maart 2007) verplicht de logiesverstrekker immers, indien hij daarom verzocht wordt, de geregistreerde gegevens ter beschikking te stellen van de politie zodat controle ervan mogelijk is.

12. Geschillen

In elk geschil, waar ook de handeling, dienst of overeenkomst plaatsgrijpt, zijn alleen de
Rechtbanken van Oost-Vlaanderen bevoegd en dit uitsluitend overeenkomstig het
Belgische Recht. Wissels noch afwijkende betalingsmodaliteiten veranderen deze bevoegdheid. De gebruikte voertaal bij geschillen mag enkel het Nederlands zijn. De klant is verantwoordelijk voor eventuele vertalingen. De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden op het ogenblik van de reservatie, of ten laatste bij de intrede de dag van aankomst. De klant verklaart deze voorwaarden te kennen, te begrijpen en ermee in te stemmen, en zich eraan te houden, zoals ook aan de instructies hem door het personeel verschaft.

B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. is gerechtigd op ieder moment en zonder opzegtermijn het verstrekken van verblijfsdiensten aan een klant te beëindigen wanneer de klant en/of zijn medereizigers de huisregels, opgenomen in de Algemene Voorwaarden, overtreedt, of zich zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het vakantieverblijf B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V., het landbouwbedrijf en/of de normale exploitatie daarvan wordt of kan worden verstoord. De klant dient in dat geval op eerste verzoek van B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. het vakantieverblijf te verlaten. Alle gasten die in het vakantieverblijf van B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. verblijven en hun medereizigers horen kennis genomen te hebben van en zich te houden aan de bepalingen opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

13. Geluid

Zorg dat er voor 8.00 uur 's morgens en na 22.00 uur 's avonds geen geluidsoverlast veroorzaakt wordt.

14. Parking

De wagen(s) dienen te worden geparkeerd op de daartoe bestemde plaatsen achteraan de boerderij.

15. Bed- en badlinnen

Wordt gratis ter beschikking gesteld door B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V.:
Bedlinnen (onderlaken, dekbedovertrek, kussensloop)
Badlinnen (grote handdoek, kleine handdoek, washandje)

16. Schoonmaak

De kamer(s) en/of studio wordt schoongemaakt door B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V. De kosten voor de schoonmaak zijn inbegrepen in de prijs. Wel wordt aan de klant gevraagd de kamer(s) en/of studio op te ruimen en proper achter te laten voor het vertrek. Ook de tuin dient netjes te worden achtergelaten.

17. Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

18. Roken, vuur en brandveiligheid

Roken is verboden in alle binnenruimtes van B&B DE KOLLEBLOEM erkende C.V.
Op de binnenkoer mag geen vuur gemaakt worden, ook niet voor een barbecue.

Voor de brandveiligheid vragen wij om geen batterijen zoals bvb elektrische fiets of GSM gedurende de nacht op te laden.

De nodige uitrusting voor brandveiligheid is voorzien. Neem tijd om de informatie hierover – aanwezig in elke kamer/studio – door te nemen.
De telefoonnummers die u in geval van nood dient te contacteren vindt u terug op de kaart aanwezig in elke kamer.

19. Heb eerbied voor andermans eigendom en ook voor de natuur.

Wij wensen u een mooi verblijf in onze B&B toe!

Opgemaakt te Sint-Lievens-Esse, juli 2021