Gebruikerslogin

Publicaties over de grondproblematiek

Grond om te (be)werken (2010)

Wervel katern over Europese initiatieven die een oplossing zoeken voor de toegang tot grond.
Digitaal te vinden bij Wervel: http://wervel.be/downloads/katerngrondomtebewerken.pdf

Grond om van te eten (2006)

De eerste Wervel-opinie over de grondproblematiek. Geschreven door Bavo Verwimp. Dit stuk gaat in op de Belgische problematiek en zoekt naar oplossingen.
Digitaal te verkijgen via Wervel: http://wervel.be/downloads/brochuregrond.pdf