Gebruikerslogin

Papaver vzw

Om de vele activiteiten op onze boerderij vorm en structuur te geven werd in 2006 vzw Papaver opgericht. Alle maatschappelijke, educatieve of culturele activiteiten worden georganiseerd via deze vzw.

Vorming

De eerste doelstelling van Papaver vzw is het sensibiliseren en bewust betrekken van mensen bij biologische en biologisch-dynamische landbouw. Daarvoor bieden wij vorming, themadagen, cursussen en informatie aan een ruim publiek. Hiermee willen we de inbedding van biologische landbouw in een bredere maatschappelijke context ondersteunen.

Zorgboerderij 

De tweede belangrijke doelstelling van Papaver is het organiseren van zorg op De Kollebloem voor mensen die sociaal maatschappelijk aan de zijlijn zijn geraak.