Gebruikerslogin

Land-In-Zicht

Stichting Land In Zicht is een private stichting met als doel het aankopen en ter beschikking stellen van landbouwgrond voor biologische landbouw.

De Kollebloem werkt samen met deze stichting om de grond van de boerderij vrij te kopen. Daardoor moet grond niet meer van generatie op generatie worden doorverkocht en blijft ze binnen het biologische landbouwcircuit. Meer over de gedachtengang hierachter vind je onder Achtergrond.

Samen met klanten en sympathisanten hopen wij het benodigde bedrag bij elkaar te brengen. Concreet hebben we hiervoor mensen nodig die willen schenken of renteloos lenen.

In 2009 werd een eerste stuk van 1,75 vrijgekocht met renteloze leningen, die nadien met giften werden terugbetaald.

Wil u meer weten of bijdragen aan een stukje vrije grond op De Kollebloem?

Stuur een mailtje naar ruben@kollebloem.be

Een pact tussen producent en consument

Grond is een schaars goed en een grote financiële struikelblok voor de boer.

Grond voor landbouw en natuur staat ten dienste van iedereen. Het behoud van onze aarde is dan ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Alleen door op langere termijn te durven denken, kunnen we dit probleem aanpakken. Als consument heeft u een invloed op de ontwikkeling van de wereld.

Met een schenking of lening aan de stichting maakt u biologische landbouw mogelijk, niet alleen voor ons, maar ook voor u als consument.

Vrijgekochte grond?

Boeren die gronden onderbrengen in de stichting Land in Zicht, krijgen van de stichting een duurzaam gebruiksrecht. Voor de boer betekent dit dat hij zonder eigendom, maar met een duurzaam gebruiksrecht biologisch of biologisch-dynamisch kan boeren. Voor de grond betekent dit een duurzame bestemming, vrij van doorverkoop en vrij voor toekomstige generaties boeren.