Gebruikerslogin

Geschiedenis

Begin jaren '80 begon Antoine op 1 ha grond met de bioteelt van vollegrondsgroenten op het ouderlijk bedrijf te Sint-Lievens-Esse, gelegen in de heuvelachtige uitlopers van de Vlaamse Ardennen. 
Tien jaar later leerde hij Leen kennen en sindsdien komen ze samen tot rust in het werken met hun handen, in volle verbondenheid met de aarde en met de natuur. 
Die verbondenheid bewust voelen en beleven is voor hen een bron van vreugde en energie, inspirerende kracht die elke dag opnieuw duidelijker richting geeft voor de doelen die ze willen bereiken. 

Zo verdrievoudigde de grond waarop ze werken op een tiental jaren en werd de keuze voor afzet ook doelbewuster gekozen.

Jaarlijks werkt een stagiaire van vzw Landwijzer, een opleidingscentrum voor biologische en BD-landbouw, op de boerderij. Hierdoor krijgen bio-boeren en -boerinnen in spe de kans het vak te leren op een echt bedrijf. Er wordt altijd gestreefd naar een gezonde wisselwerking tussen boer, boerin en stagiair.

Projecten

Enkele jaren geleden werkte Antoine mee aan het uitwisselingsproject 'compost voor stad en platteland'. De integrale aanpak van ecologische thema's zoals organische landbouw, afvalpreventie en compostering, georganiseerd door Equipo Pueblo in Mexico, wekte heel wat bewondering bij hem op. In hun projecten gaan milieu en landbouw duidelijk hand in hand. 

Aan biologische landbouw doen is voor de Kollebloem meer dan alleen het niet gebruiken van chemische middelen. Het is rekening houden met het milieu en de derde wereld, met kleinschaligheid, leefbaarheid en arbeidsvreugde. 

Het is voor de Kollebloem een duidelijke keuze om meer groencompost te gaan gebruiken en minder stalmest. Als de biologische landbouw rekening wil houden met het milieu dan moet deze ook het hergebruik stimuleren van afvalproducten van deze maatschappij. Voor de Kollebloem zijn dit een aantal zaken waarmee zij bezig zijn. Toch blijft produceren en leefbaar zijn primeren.

Menselijke zorg en aandacht voor bodem en gewassen is voor de Kollebloem essentieel.

Bedrijfsfilosofie

Ons streefdoel is op een kleinschalige manier zoveel mogelijk verschillende streekeigen groenten te telen en deze zo vers mogelijk te bezorgen aan de consument. In een jaar worden er meer dan 45 verschillende soorten groenten geteeld. Wij kiezen bewust om onze afzet kleinschalig te houden, deze gaat grotendeels naar onze boerderijwinkel en de groenteabonnementen, zo'n 210 klanten in de regio Groot-Zottegem die wekelijks een groentepakket nemen en naar collega-abonnementsbedrijven uit de regio. Wij leveren ook aan enkele restaurants in Gent (Tuin Van Eten, Avalon, 't Lepelblad, de Mineral en de Komkommertijd).

De wekelijkse nieuwsbrief, het Akkerweetje is onze belangrijkste bron van communicatie met de klanten. Daarnaast organiseren wij met vzw Papaver verschillende activiteiten op het bedrijf zodat de klanten in contact kunnen komen met de plek waar hun voedsel geteeld wordt. Ook een nieuwjaarsreceptie en een vegetarische kookcursus zijn leuke initiatieven die de klant en de teler dichter bij elkaar brengen. 

Zorg voor zichzelf en voor de klant is voor de Kollebloem een dagelijkse uitdaging en een bewuste verantwoordelijkheid.