Gebruikerslogin

Grond te koop!

Sinds enkele weken weten we dat 17 are grond die we al dertig jaar pachten en biologisch bebouwen, wordt verkocht. De vraagprijs is +/- 10 000 € (+/- 56000 euro per ha). En wij willen deze natuurlijk kopen.

Dit stelt ons voor een  nieuwe uitdaging. Wij nodigen al onze klanten, sympathisanten en familie uit om samen met  ons dit bedrag zo spoedig mogelijk te verzamelen zodanig dat  deze grond kan worden vrijgekocht en overgedragen aan Stichting Land In Zicht (1).

We gaan hier hard voor, de boeren hebben deze grond nodig. 

Wij vragen jullie steun om zoveel mogelijk mensen te vinden die door lening of schenking ons helpen 10.000 € te verzamelen.

Schenken via eenmalige giften of maandelijke opdrachten kan via de grondrekening van Papaver vzw (Doornstraat 30 ,9550 Sint-Lievens-Esse): 

OP NAAM VAN: Papaver vzw
IBAN: BE93 5230 4292 1767
BIC: TRIOBEBB
met vermelding "Grond De Kollebloem".

Voor renteloze leningen kan je contact opnemen met Ruben Segers via ruben@kollebloem.be of 054 34 36 82.
Hiervoor hebben wij standaard leencontracten.

Alle over de vrijkoop kan je volgen via: 
www.kollebloem.be/land-in-zicht

(1) zie https://www.kollebloem.be/over-ons/vrije-grond-voor-een-vruchtbare-toekomst