Gebruikerslogin

Het groentepakket van Piet

Ik ben blij dat ik een groentepakket heb van een bedrijf dat zich in woord en daad inzet voor de ontwikkeling en de bloei van de biologische landbouw. Een landbouw op mensenmaat: kleinschalig, in nauw contact met de afnemers van de producten.

Mensen die met liefde en toewijding de vruchten der aarde zaaien, verzorgen en oogsten, verdienen onze grootste waardering en steun.

Ze vermeerderen en verfijnen immers de vibraties van al de planten die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Je smaakt gewoon het verschil.De moderne mens beseft nog nauwelijks dat zijn bestaan afhangt van de ongeveer dertig centimeter teelaarde die de voedingsbodem vormt van alles wat groeit en bloeit.

De kwaliteit van deze dunne laag bepaalt in ruime mate de kwaliteit van ons leven, onze  gezondheid en onze vitaliteit. Een evenwichtig, harmonisch leven is immers onmogelijk zonder een gezonde bodem.

Maar er is nog meer. De Kollebloem brengt ook gelijkgezinden dichter bij elkaar dankzij activitieten op de boerderij. Ze vergroot aldus het bewustzijnsveld waaruit nieuwe ideeën en projecten kunnen ontstaan. Onze samenleving bevindt zich immers op een keerpunt. Het is nu of nooit.

Ofwel kiezen we voor een nieuwe, ecologische, verantwoorde samenleving, ofwel gaan we gewoon door zoals we bezig zijn. De tijd die ons nog rest om van koers te veranderen wordt steeds korter, want de toestand van het milieu verslechtert met de dag.

We moeten zo snel mogelijk de ‘kritische massa’ bereiken, met andere woorden, minstens 10 % van de bevolking, om fundamentele, ecologische veranderingen in onze samenleving te kunnen doorvoeren. Zolang we dit percentage niet bereiken is er geen verandering mogelijk.

Concreet betekent dit dat in Vlaanderen minstens een half miljoen mensen zich moet bewust worden van de toestand en bereid moet zijn om het roer om te gooien.

Boederijen als De Kollebloem zijn als het ware de drager, de maker en de motor achter de noodzakelijke ecologische veranderingen. Ze moeten zorgen voor een krachtige opwaartse druk, voor een onstuitbare stuwing vanuit de basis, zodanig dat de besluitvormers,( politici), wel moeten volgen.

Alle grote veranderingen in de geschiedenis zijn zo ontstaan. Wij kunnen meer dan we denken als we maar volhouden en solidair blijven met elkaar en trouw blijven aan onze ecologische idealen. 

Mogen de zaadjes van De Kollebloem massaal ontkiemen, zodat we nadien zouden kunnen genieten van hun ontwapenende schoonheid.

Symbool van een nieuwe tijd waarnaar we allen zo vurig hunkeren.

Piet Cromphout