Gebruikerslogin

Facturatie

De Kollebloem CVBA

Biologisch tuinbouwbedrijf, groentepakketten, hoevewinkel en hoevetoerisme

BTW: 0898.158.137

Rekeningnummer (winkel, pakketten, hoevetoerisme, coöperatieve):

  • IBAN: BE51 7370 0444 4562
  • BIC: KREDBEBB

Algemene informatie: info@kollebloem.be

Groentepakketten: pakketten@kollebloem.be

Hoevetoerisme: hoevetoerisme@kollebloem.be

Bestellingen (bedrijven):  boerderij@kollebloem.be

Papaver vzw

Scholenwerking , rondleidingen, yurtverhuur, vrijkopen grond

Mail: ruben@kollebloem.be

Ondernemingsnummer: 0866.484.667

Rekeningnummer (lidgeld):

  • IBAN: BE81 7370 1275 3624
  • BIC:  KRED BE BB

Projectrekeningnummer (activiteiten):

  • IBAN BE70 7370 3014 5825
  • BIC:  KRED BE BB

Schenkingen vrije grond:

  • IBAN: BE93 5230 4292 1767
  • BIC: TRIO BE BB
  • met vermelding "Grond De Kollebloem"