Gebruikerslogin

Sint Jansviering

Datum: 
zondag, 24 juni, 2018
Omschrijving: 

St Jansviering op zondag 24 juni om 15h in de Kollebloem, St.Lievens-Esse

Sint Jans-viering.

Draag de zon naar de aarde, o, mens. 

Gij zijt tussen licht en duisternis geplaatst.

Wees een strijder voor het licht!

Houdt van de aarde,

zodat ze tot stralende edelsteen wordt.

Herschep de plant.

Herschep het dier.

Herschep uzelf.

(Perzische spreuk) 

Tijdens deze bijeenkomst willen we de wereld van de elementenwezens naderen. Hiertoe maken we een ommegang op de akker van de Kollebloem, waarbij we ons bewustzijn van de elementenwereld uitspreken met spreuken  die ons zijn gegeven door Rudolf Steiner en met muziek.  De spreuken worden vooraf toegelicht door Luc Vandecasteele. 

Daarna roeren we als gezamenlijk gebeuren het "koehoorn- of hoornmestpreparaat". Dit wordt ingeleid door Koen D'Hoore.

Koen is mede-oprichter van  'Landwijzer', een opleiding voor bio-boeren en is daar nog steeds actief. Hij omschrijft zijn bijdrage aldus: " De preparaten maken onvervangbaar deel uit van de taal waarmee de boer het "gesprek" aangaat met zijn bedrijf. Dat gesprek is zelden een simpele twee-spraak, want op de achtergrond klinken de stemmen mee van tal van werelden en wezens. In het hoornmestpreparaat is dat vooral het wonderlijke wezen dat de koe is. Als stofwisselingsdier bij uitstek staat de koe in het middelpunt van de processen waarin het om groei gaat. Kunnen we, kijkend door een boerenbril, een stukje van die raadselachtige koeienwijsheid ontsluieren?" Het roeren van het preparaat wordt begeleid door Antoine, onze gastheer. Het geroerde preparaat kan meegenomen worden - breng bokaaltjes of fles(sen) mee.

Wanneer: zondag  24 juni 2018 om 15uur (tot rond 18uur)

Waar:  de Kollebloem, Doornstraat 30, Sint Lievens-Esse

Vrije bijdrage als kostendeling.

We willen afsluiten met een gezamenlijke maaltijd. Deze keer willen we een "Pelgrimstafel" aanrichten: wie komt brengt eten mee genoeg voor een persoon en schenkt die aan de tafel. Wat zo geschonken is nuttigen we dan samen!  

Organisatie: werkgroep 'Antroposofie in Gent' 

Inschrijven via: chrismaryns@telenet.be