Gebruikerslogin

Zorg

Het therapeutisch effect van het niet therapeutisch werken

Papaver biedt zorg op de boerderij aan mensen die sociaal en maatschappelijk aan de zijlijn zijn geraakt.

Vlaanderen heeft een lange traditie in het opnemen van een of andere vorm van zorg op het landbouwbedrijf. Een halve eeuw geleden was er op een groot gedeelte van de landbouwbedrijven een zorgvrager aanwezig die in de schoot van het landbouwbedrijf werd opgenomen en daar geborgenheid en arbeidsvreugde kon vinden. Onder meer door de intensivering, de doorgedreven specialisatie en mechanisatie is deze traditionele taak van de landbouw stilaan verdwenen.  

Wij hebben bemerkt dat we mensen via “de aarde” terug kunnen brengen bij hun “roots” , de weg die zij te gaan hebben.

Ieder mens is er één! Wij hopen dat we via onze specifieke begeleiding veel mensen via intensieve samenwerking met de verschillende dienst- en hulpverlenende instanties, kunnen helpen hun weg naar maatschappelijke integratie te vinden.

Wij gaan een stuk op weg, maar weten dat het “loslaten” het grootste doel is. Wij hopen zo de ons toevertrouwde zorggasten verder op weg te kunnen helpen in hun proces.